Tenderteams vragen creatieve vakspecialisten

Er broeit altijd wat op de tenderafdeling: terwijl het ene team gespannen wacht op de beslissing van de jury over de inschrijving op een tender (aanbesteding), werkt een ander team in hoog tempo naar een deadline toe. Tendermanagers en hun teams moeten stalen zenuwen hebben en combineren het vermogen om complexe problemen aan te pakken met vakmanschap, creativiteit en betrokkenheid. Goed kunnen samenwerken, zowel intern als met externe partijen, is dagelijks aan de orde. Wanneer een tender in de vorm van een prijsvraag wordt uitgeschreven krijgen competitie en onderlinge concurrentie tussen mededingers vaak Olympische allures. Dit ziet men...

Multinationaal brainstormen

Omdat het kan: 5 facilitators faciliteerden 5 parallel brainstorms in 5 talen. Internationaal brainstormen voor Abbott Vascular, multinational in de medische sector. De vraag van opdrachtgever ABS Creative Group was om tijdens een salesmeeting in Spanje de tachtig medewerkers van de afdeling verkoop van Abbott Vascular kennis te laten maken met de kracht van creatief denken. De medewerkers kwamen uit heel West-Europa, van Spanje tot Zweden, van Ierland tot Polen. Probleem was dat niet iedereen de Engelse taal voldoende beheerst om met elkaar nieuwe ideeën te bedenken. TabulaCrea’s Karl zocht en vond facilitators die de workshops...

Innovatie in West-Be...

Rabobank West-Betuwe introduceerde dit jaar het Agrarisch Talentenplan. De bank vroeg ons om in drie achtereenvolgende workshops een select gezelschap van agrarische ondernemers te helpen bij het maken van een groeiplan voor hun onderneming. Na een verkenning van trends en het bedenken van...

Sociale innovatie bi...

Jaarlijks geeft het Oranje Fonds in januari een impuls aan organisaties die kansrijke ideeën hebben om de sociale cohesie in Nederland te bevorderen. Zij krijgen tijdens een tweedaagse clinic de gelegenheid hun ideeën uit te werken, sterker te maken om uiteindelijk een goed gefundeerde,...

Retail2020: business...

Innovatiewerkplaats in de praktijk Vergrijzing, individualisering, social media, aankoop via internet. Zo maar een paar trends die van belang zijn voor winkeliers. In opdracht van de Kamers van Koophandel, brancheorganisatie CBW-Mitex, Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Syntens faciliteerden...

Wat eten we straks?

De vakgroep Gewasbeschermingsonderzoek van de Universiteit Wageningen houdt zich bezig met het creëren van optimale omstandigheden voor akkerbouw, vollegrondsgroenten en de groene ruimte. De doorlooptijd van onderzoek is lang. Het is dus niet vreemd dat zij hun horizon tien jaar vooruit plaatsen. Wat eten mensen in 2020 en hoe gaan ze om met de (openbare) groene ruimte? Ideale vragen om met Vooropdenken aan te pakken. In een 2-daagse sessie zijn wij met het voltallige onderzoeksteam aan de slag gegaan. Trends en ontwikkelingen werden geanalyseerd op impact, relevantie en de mate waarin zij invloed hierop kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd...