Tenderteams vragen creatieve vakspecialisten

Er broeit altijd wat op de tenderafdeling: terwijl het ene team gespannen wacht op de beslissing van de jury over de inschrijving op een tender (aanbesteding), werkt een ander team in hoog tempo naar een deadline toe. Tendermanagers en hun teams moeten stalen zenuwen hebben en combineren het vermogen om complexe problemen aan te pakken met vakmanschap, creativiteit en betrokkenheid. Goed kunnen samenwerken, zowel intern als met externe partijen, is dagelijks aan de orde. Wanneer een tender in de vorm van een prijsvraag wordt uitgeschreven krijgen competitie en onderlinge concurrentie tussen mededingers vaak Olympische allures. Dit ziet men...

Lefgozers (m/v), pri...

Onderstaande principes voor waardecreatie komen uit het boek ‘Nieuwe Businessmodellen’ dat onder redactie van prof. Jan Jonker samengesteld is. In dit boek wordt het opzetten van nieuwe business modellen beschreven vanuit het uitgangspunt duurzaamheid (vergroening). De nieuwe business...

Nieuwe dingen leren ...

Een van de trucs om je persoonlijke creativiteit scherp te houden is nieuwe dingen leren. Nieuwe dingen leren zorgt voor nieuwe patronen in je hersens en het doorbreken van oude. Het leren heeft vaak een besmettelijke effect op andere gebieden van je brein en je leven. Leren moet je beginnen...

Nieuwe business mode...

Hoe ziet het nieuwe zaken doen er uit voor creatieve bedrijven? Welke business modellen zijn er voor de creatieve industrie? Hoe moet je je als ontwerpbureau wapenen voor de toekomst? Vragen die aan bod kwamen tijdens de uitverkochte meeting van Design Management Netwerk in Breda op 14...

Creatief leiderschap...

Creatief leiderschap komt tot uiting in houding en gedrag! Het goede nieuws is: dit kan je leren! Het is de boodschap van Marc Geerts in zijn nieuwe boek ‘De kracht van de creatief leider’ (Moergestel, 2014). In dit boek zet hij creatief leiderschap op de kaart met veel...

Diagnose geeft prachtige uitslag

We lijken een beetje bedrijvendokters met onze Diagnose Innovatieklimaat. De organisaties waar we een dergelijk onderzoek afnemen voelen zich dan wel niet direct ziek, na de bespreking van de uitslag beloven ze toch allemaal beterschap. Het kent een lange voorgeschiedenis, maar dat is ook niet vreemd voor zo’n ambitieus project. Marcus Geers en ondergetekende spraken de wens uit om een digitaal systeem te ontwikkelen waarmee een scan kan worden gemaakt van de stand van het innovatievermogen. Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis van deze tool. Wij hebben deze vertaald naar een enquete met 81 vragen. Ergens in het voorjaar werd de...

Lefgozers (m/v) gezo...

Er is absoluut lef nodig om je met innovatie bezig te houden of om innovatieve projecten op te starten. Innovatiewerkplaats start dit najaar met een masterclass Innoveren bij de overheid. Doelgroep? Lefgozers! Wanneer je ‘lefgozer’ opzoekt in Wikipedia vind je dit: “Lefgozer komt uit het...

Wubbo Ockels: snelt ...

Op 18 mei overleed de eerste Nederlandse ruimtevaarder Wubbo Ockels. Het was nog in de tijd van de spaceshuttles. Dit lijkt al weer zo lang geleden. Zijn reis door de ruimte heeft hem de grootste perspectiefwisseling van zijn leven gebracht. “Wij zijn allemaal astronauten van ruimteschip...