Tags

Gerelateerde berichten

Deel dit bericht

Tenderteams vragen creatieve vakspecialisten

Er broeit altijd wat op de tenderafdeling: terwijl het ene team gespannen wacht op de beslissing van de jury over de inschrijving op een tender (aanbesteding), werkt een ander team in hoog tempo naar een deadline toe. Tendermanagers en hun teams moeten stalen zenuwen hebben en combineren het vermogen om complexe problemen aan te pakken met vakmanschap, creativiteit en betrokkenheid. Goed kunnen samenwerken, zowel intern als met externe partijen, is dagelijks aan de orde.

Wanneer een tender in de vorm van een prijsvraag wordt uitgeschreven krijgen competitie en onderlinge concurrentie tussen mededingers vaak Olympische allures. Dit ziet men vaak bij grote, innovatieve infrastructuurwerken waarbij het ‘binnenhalen’ van de tender met enorme financiële bedragen en maanden,- soms jaren -, tewerkstelling gemoeid gaat.

manu hoevelaken-800x375foto: Hoevelaken

Het toekennen van een aanbesteding verloopt doorgaans in verschillende meedingrondes, waarbij een jury een afweging maakt op basis van een aantal factoren (prijs, overlast naar de omgeving, ontzorging van de opdrachtgever, milieu-impact e.d.). Het loont de weging van factoren goed in het oog te houden bij elke vorm van communicatie met de opdrachtgever. Zo voelt het team waar de prioriteiten liggen en creatieve oplossingen een voordeel kunnen bieden.

Wie de eindronde bereikt wacht een moeilijke maar uiterst uitdagende taak: de ‘unique selling points’ vinden waarmee het tenderteam de jury overtuigt en charmeert. Hoofd en hart raken is de boodschap.

Manu unieke appels

Tenderen is werk voor creatieve vakspecialisten: het komt er op neer om de aanbevelingen van de jury uit het verslag van de vorige ronde goed te lezen, – vaak ook tussen de regels -, en te zoeken naar zichtbare en verborgen verbeterpunten. Het is werk voor de ‘Sherlock Holmes’ in het tenderteam: de winst zit vaak in kleine omschrijvingen (de weg loopt door een natuurgebied, het ontwerp moet twee stadsdelen hechter met elkaar verbinden, aanpalende landbouwgronden hebben last van wateroverlast,..), andere materialen, innovatieve technieken, empathie met alle stakeholders, een transparante communicatie, duurzaam overleg met alle participanten,…

Een ideeënsessie kan hier helpen. Het tenderteam, idealiter aangevuld met enkele externe betrokkenen of plaatselijke bewoners, gaat op zoek naar thema’s of afwegingsfactoren waarop met creativiteit gescoord kan worden. Ideeën worden bedacht en geëvalueerd en de beste concepten worden uitgewerkt en geïntegreerd in de finale tenderaanbieding. In interviews met de opdrachtgever zal het team enthousiast wijzen op de aangebrachte verbeterpunten en het finale plan met vuur verdedigen.

Het World Economic Forum heeft zopas de top 10 van vaardigheden bekend gemaakt die in de vierde Industriële Revolutie (tegen 2020) een belangrijke rol zullen spelen (Future of Jobs Report, 2016). ‘Complex Problem Solving, Critical Thinking, Creativity, People Management en Coöperation with others’ staan respectievelijk op de eerste vijf plaatsen (zie de vorige bijdrage op deze site). Tenderen doet een beroep op ‘al’ deze skills.

Creativiteit neemt in dit tenderproces een belangrijke rol in en kan de dunne lijn tussen winnen en verliezen helpen doorbuigen naar winst voor mens, maatschappij en organisatie. Manu Maasplassenfoto Maasplassen

Manu De Bruyn en haar collega’s begeleiden ideeënsessies bij tenders en zijn ervan overtuigd dat werken in tenderteams mensen aanspreekt die creativiteit graag verzoenen met kritisch denken en complex problem solving! Interesse? Neem met haar contact op via www.tabulacrea.com of mail naar manu.de.bruyn@skynet.be

Manu De Bruyn, Creative Consultant