Nieuwe business modellen creatieve industrie

Hoe ziet het nieuwe zaken doen er uit voor creatieve bedrijven? Welke business modellen zijn er voor de creatieve industrie? Hoe moet je je als ontwerpbureau wapenen voor de toekomst? Vragen die aan bod kwamen tijdens de uitverkochte meeting van Design Management Netwerk in Breda op 14 oktober.

Vijf sprekers van ontwerpbureaus (EdenSpiekermann, Momkai, Stavorinus, Total Identity en Van Berlo), twee sprekers van brancheorganisatie bno, een opdrachtgever (Océ Canon) en een wetenschapper (Erasmus) vertelden over hun inzichten. Ik was gevraagd om de wrap-up van de avond te doen. Je vindt hierna mijn observaties en enkele persoonlijke toevoegingen.

Veel aandacht voor nieuwe samenwerkingsvormen, als uitvloeisel van nieuwe business modellen. De wereld is complexer geworden, zo ook de uitdagingen voor ontwerpers. Je kunt het niet meer alleen. Hoe ga je dan samenwerken:

  1. Binnen je eigen organisatie. Met kleine, multidisciplinaire teams. Die zelf verantwoordelijk zijn voor omzet, capaciteit en planning (zie Eckart Wintzen). Exit accountmanagers. Een platte organisatie.
  2. Met andere ontwerpbureaus. Maak duidelijk waar je voor staat en wat niet. Kies voor brede aanpak of specialisatie. Werk met een vaste kern en een flexibele schil (zzp-ers).
  3. Met andere dienstverleners, bijv. in ICT-wereld. Maak cross-overs met andere bedrijfstakken. Zoek naar samenwerking waar je meerwaarde hebt.
  4. Met de klant. Zorg dat je de klant goed kent. Creatieven direct naast de klant zetten. Maak ontwerpers ‘embedded’ bij de klant. Doe meer workshops met klanten. Ga voor co-creatie, samen met de klant ontwerpen.

Een andere observatie is dat ontwerpers zich beter moeten inleven in de wereld van de opdrachtgever. Hoe verdient hij zijn brood, hoe zit zijn business in elkaar? Daarvoor is het nodig om je te verdiepen in bedrijfskunde, in business modellen. Het Business Model Canvas is een handige methodiek om een overzicht te creëren van alle business aspecten. Business modelling zou onderdeel moeten zijn van alle ontwerpopleidingen. In november komt een nieuw boek uit van bedenkers van Business Model Canvas, nl. Value Proposition Design. Naar mijn idee een must voor ontwerpers, voor het maken van betere ontwerpen en voor het aanscherpen van hun eigen business.

value proposition cover kopie

cover boek Value Proposition Desing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg ervoor dat je op boardroom niveau met je opdrachtgever contact hebt. Daardoor meer kans op langlopende programma’s in plaats van korte projecten. Bereid jezelf voor op strategische consultancy, of ga liaisons aan met strategische bureaus.

Schaf briefings af en schakel ontwerpers eerder in. Begin eerder met het bouwen van het ontwerp, maak prototypes en doe dat samen met de klant. Gooi het wij-zij-denken overboord. Maak gebruik van Design Thinking als een nuttige methodiek om de oplossingsscope te vergroten en de time-to-market te verkorten.

Experimenteer met andere manieren dan uurtje-factuurtje geld verdienen. Sta open voor performance contracten, of dring daar zelfs op aan. Zet bijv. ook strippenkaarten in of andere abonnementen om de klant te laten betalen voor jouw diensten. Investeer in producten waar je in gelooft, zoek klanten en consumenten voor je product. Koester ondernemerschap bij jezelf en bij medewerkers. Maak je eigen opdracht, bewijs wat je in je mars hebt. Zet crowdfunding in voor eigen producten of voor producten die je samen met anderen ontwikkeld hebt. En als dat nieuwe product er eenmaal is, bouw het verdienmodel verder uit. En ben niet bang om achteraf te analyseren wat wel en wat niet goed werkt.

Realiseer je als ontwerper dat je in een dynamisch spanningsveld werkt, tussen een culturele en een economische oriëntatie. Battle of the Souls doet wetenschappelijk onderzoek naar dit spanningsveld. Zij richten zich op 3 domeinen, nl. business modellen, netwerken en innovatieve vaardigheden. Mooi dat deze domeinen tijdens de meeting van Design Management Netwerk ook benoemd werden door de mensen uit de praktijk!

 

René Hartman  rene@tabulacrea.com  rene@innovatiewerkplaats.nl