Creatief leiderschap= leiderschap PLUS

Creatief leiderschap komt tot uiting in houding en gedrag! Het goede nieuws is: dit kan je leren!

Het is de boodschap van Marc Geerts in zijn nieuwe boek ‘De kracht van de creatief leider’ (Moergestel, 2014). In dit boek zet hij creatief leiderschap op de kaart met veel praktische tips, getuigenissen en heldere voorbeelden.

Als leider ‘zelf’ creatief zijn is hierbij een voorwaarde, maar zeker niet voldoende om te slagen. Integendeel, zelf uitmuntend creatief zijn kan in sommige gevallen nadelig uitpakken. Een creatieve leider luistert en stelt vragen en verplettert een gezelschap niet met zijn ideeënovervloed. Creatieve leiders zijn meesterlijk in het scheppen van een creatief klimaat waarin het creatief potentieel van iedereen wordt uitgedaagd. Dit doen ze door enkele basisingrediënten voor het scheppen van een creatief klimaat steeds in het oog te houden.

  1. Ze gebruiken een positieve constructieve vorm van oordelen
  2. Ze doorbreken vastgeroeste patronen en verveling op het werk
  3. Ze zorgen voor kruisbestuiving tussen mensen en afdelingen
  4. Ze integreren humor, spel en plezier op het werk

Maar er is meer!

Creatieve leiders kunnen goed de kern uit complexe vraagstukken halen maar hebben ook oog voor detail.  Ze schakelen makkelijk tussen inzoomen en uitzoomen en deinzen er niet voor terug om diverse partijen (bijvoorbeeld klanten, universiteiten, onderzoekscentra,…)  bij hun zoekprocessen te betrekken. Ze staan speels en nieuwsgierig in het leven en voelen zich niet oncomfortabel bij onzekerheid. Creatieve leiders vertrouwen er in zekere mate op dat ‘het goed komt’. Hierdoor durven ze snel te beslissen en hun beslissingen om te zetten in daadkracht. Door ‘inlevend’ naar hun omgeving te kijken, kan een creatieve leider inspelen op concrete vragen en noden van medewerkers en klanten. Creatief leiderschap sluit dan ook soepel aan bij andere leiderschapsstijlen, zoals situationeel leiderschap, waarbij situatie per situatie, medewerker per medewerker wordt gekeken welke sturing of ondersteuning nodig is.

Natuurlijke creatieve leiders bestaan! De meesten onder ons moeten het echter leren.

foto Bertold Mariën

foto Bertold Mariën

Dit kan door je te verdiepen in creativiteit en je creatieve vermogens aan te wakkeren. Vanuit deze creatieve houding zal je in staat zijn om een creatief klimaat te creëren waarbinnen collega’s hun creatieve potentieel kunnen ontdekken, ontvouwen en inzetten. Een creatieve leider zal dit klimaat vervolgens inbedden in de organisatie, niet occasioneel (eens per semester houden we een heidag), niet instrumenteel (we gaan brainstormen), maar institutioneel. Hij integreert het creatief klimaat in de werkwijze, in het DNA, van de organisatie. Dit vraagt visie en commitment van het management. Cruciaal zijn trekkers met een visie, een open en veilige werksfeer, organisatietalent, financiële ruimte en tijd. Een heldere communicatie over de voortgang en besluitvorming bij creatieve processen én een waardering van de uitkomsten voor allen die erbij betrokken zijn, houden het creatieve klimaat levendig en authentiek.

Creatieve leiders openen deuren waar anderen een muur zien!

Meer lezen?

Over creatief leiderschap: Marc Geerts, De kracht van de creatief leider. Creatief leiderschap in praktijk gebracht.Moergestel (2014) online te verkrijgen bij Creatief Denken online

Over creatief klimaat: Marcus Geers, Van Doemdenken naar Doendenken, Creatieve Stromingen. Een actuele kijk op creativiteit en innovatie, Rumst (2013) online te verkrijgen Creatief Denken online

 Manu De Bruyn (manu@tabulacrea.com)