innovatie tips (3)

Nòg 3 tips voor het ontwikkelen van een innovatie-vriendelijk klimaat in jouw organisatie.

Een tijd geleden heb ik op deze blog reeds 2 keer 3 tips meegegeven om in je organisatie een klimaat te ontwikkelen dat bevorderlijk is voor innovatie. Je vindt ze hier en hier.

Een klimaat dat bevorderend is voor innovatie en creativiteit krijg je niet vanzelf.

Om alle medewerkers ertoe aan te zetten betrokken te zijn bij het creëren van vernieuwing en verandering is het noodzakelijk dat je bewust de creatieve attitude van iedereen stimuleert.

Aan jouw om die tips toe te passen en daardoor vast te stellen dat jouw omgeving creatiever wordt.

 

TIP 7. bescherm je

In de vorige editie met tips voor een innovatie klimaat hadden wij het over “creativiteitskillers” . Zie: innovatie tips (2).

Als je zélf het goeie voorbeeld toont door creativiteitskillers te vermijden ten opzichte van anderen, mag je hopen dat de anderen dat ook zullen doen tegenover jou. Maar ga er maar van uit dat dit voor hen niet makkelijk is.
Je kunt je dan best beschermen door vooraf alle mogelijke tegenwerpingen te bedenken en daar argumenten tegenover te stellen. Als je dit doet vóór je met je voorstel naar buiten komt, dan sta je sterker. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk stellen wij vast dat iemand met een creatief voorstel dikwijls geneigd is om dat, vanuit enthousiasme, veel te snel naar buiten te brengen. Je bent zo trots op je vinding dat je vergeet jezelf te beschermen tegen de ‘boze’ buitenwereld.

Of…je brengt één voorstel naar buiten en houdt er een tweede, derde achter de hand voor het geval je eerste voorstel op te veel weerstand stoot. Dit betekent uiteraard wél dat je vooraf voldoende alternatieven bedacht hebt. Je zal merken dat het respect van de anderen voor je voorstellen stijgt naarmate je meer voorstellen in portefeuille hebt.

 

TIP 8. neem de ander mee

Als iemand je vernieuwende voorstel countert met een creativiteitsdodende uitspraak, dan kun je de bal terugkaatsen door eerlijk en open te vragen of hij/zij een interessanter voorstel heeft. Dit zet mensen aan om zelf ook in de “creatieve” modus te komen.

Je kunt de ander ook uitnodigen om samen met jou op zoek te gaan naar de voordelen van je voorstel.

Of… je kunt de ander ook bij je creatief proces betrekken door voor te stellen samen naar een beter alternatief te zoeken.  Zo kun je de ander begeleiden in het denkproces door samen “creatief kritisch” te zoeken naar meer alternatieven vóór je er een kiest. Dan heb je de ander ook nog iets geleerd over het verloop van een creatief denkproces.

 

TIP 9. Iedereen ìs creatief

Activéér je creativiteit en die van je collega’s en medewerkers. Iedereen is creatief: elk op zijn, op haar manier. Soms op onvermoede terreinen. Velen leven hun creativiteit uit buiten het werk. Niets mis mee. Maar als je in staat bent om die creativiteit ook òp het werk te activeren, sta je versteld van het creatief kapitaal waarover je beschikt. Veel te veel organisaties laten dit creatief kapitaal onderbenut. Nodig medewerkers uit om hun creativiteit in te zetten voor de onderneming. De meeste raken net dààrdoor gemotiveerd. Daag ze uit. Geef ze ruimte en waardeer ze voor het feit dat ze iets vernieuwend aanreiken: niet voor wàt ze aanreiken, maar omdàt ze iets aanreiken.

 

En…. als je écht een innovatie-vriendelijk klimaat wil ontwikkelen, dan kunnen wij je steeds bijstaan en begeleiden: zie innovatie klimaat

Marcus Geers