Een participatieve aanpak voor naamontwikkeling

Een nieuwe naam voor een organisatie is een uitgelezen kans om het verhaal van de organisatie (opnieuw) te vertellen.  Een goede naam is een motivator, een vlag om samen achter te staan.  In een organisatie voor wie de betrokkenheid van haar medewerkers essentieel is, is een participatieve of co-creatieve aanpak voor een naamontwikkeling een aanrader en ons advies!

Vooraf aan de “Naamstorm” wordt eerst samen met de organisatie een merkplatform ontwikkeld: wat moet de naam uitdrukken, uitstralen, welke visie ligt erin vervat,…? In dit strategisch traject worden visie, missie, waarden, merkpersoonlijkheid, meerwaarde van de organisatie gedistilleerd in de zogenaamde Naamscorekaart. En daarmee kan de “Naamstorm” beginnen.

Een naam creëren met 40 mensen, hoe doe je dat?

Het is allereerst belangrijk om een creatief klimaat te scheppen. We werken in sub-groepen van 10 à 12 deelnemers met ieder een facilitator. De sub-groep is het veilige nest van waaruit ideeën ontstaan. De facilitator brengt de groep in de juiste sfeer, enthousiasmeert, geeft deelnemers vertrouwen in hun creatieve kunnen. Dat kan door opwarmers uit “Lenig Denken“, spelletjes, zoals associatie-kettingen, etc.

Dan een paar uren “divergeren” of namen genereren, in wisselende, kleine groepjes.  Telkens wordt de oogst door de facilitator opgevraagd zodat iedereen in de sub-groep ook de ideeën van anderen gehoord en gezien heeft en verder kan surfen of deze ideeën.

Bij naam co-creatie werken we met 2 convergentie rondes, een eerste individuele stickersessie, op basis van de criteria neergelegd in de Naamscorekaart.  De eerste selectie wordt herverdeeld over de subgroepen en dan volgt het “door-ontwikkelen”.  In deze fase wordt ook de domeinnaam beschikbaarheid van de geselecteerde namen gecontroleerd en wordt er verder gecreëerd op potentieel interessante routes.  Uit de overgebleven namen kiezen de deelnemers een favoriet en gaan in een duo een pleidooi of argumentatie uitwerken.  Deze wordt dan als eind apotheose plenair gepresenteerd.

Een dag hard werken met 40 medewerkers of meer, levert dan een shortlist op die verder onderzocht wordt en waaruit dan een definitieve naam gekozen wordt.

Wat zijn de “bijwerkingen” van deze werkwijze?

Mensen krijgen ervaring met “samen ontwikkelen”, “samen de toekomst van hun organisatie dromen”, onder begeleiding het plezier smaken van succesvol creatief zijn (zonder de angst van “maar ik ben helemaal niet creatief…”).

Dit tegelijkertijd “participatief” en “creatief” werken, ligt vervat in de principes van Appreciative Inquiry (AI) of het “waarderend onderzoek” – S.Tjepkema en L.Verheijen,  “Van kiem tot kracht”: 

  • Het analyseren van wat niet lukt, helpt niet nieuwe oplossingen te vinden of belangrijke veranderingen te bewerkstelligen.  In AI is het belangrijk te “dromen” hoe we de dingen zouden willen, de wereld tot werkelijkheid te dromen.
  • Woorden creëren werelden. Hoe we praten bepaalt welke realiteit we maken en hoe we naar de toekomst kijken.  De naam is een evocatieve of abstracte metafoor van de organisatie.  Wanneer een brede groep medewerkers daaraan bijgedragen hebben, wordt van bij de start de kern van het verhaal gedeeld.
  • Mensen, teams, organisaties hebben het vermogen om een gewenste toekomst te creëren.  Het is belangrijk om op zoek te gaan wat mensen en organisaties energie, goesting geeft.
  • De actie zit in de interactie.  Verbinding ontstaat door het werken rond een gedeeld thema.  Participatief creëren versterkt de relaties tussen mensen in organisaties.

Conclusie: we geloven in deze participatieve manier om tot een nieuwe naam voor een organisatie te komen.  Als groep facilitatoren van Tabula Crea kunnen we door een gestructureerd proces in te zetten, met “grote groepen” dit creatie proces begeleiden.

Creëren is voor iedereen weggelegd, het beslissingsproces gaat veel sneller, mensen zijn “trots” op hun bijdrage en dragen het resultaat, “de nieuwe naam” in hun hart.

Voor meer info: chris@chrishoeree.be of chris@tabulacrea.com