Tags

Gerelateerde berichten

Deel dit bericht

Burgers denken mee

Burgers mee laten denken bij veranderingen in de wijk begint al ‘gewoon’ te worden. Meedenken bij vernieuwing van belangrijke infrastructuurprojecten is dat nog niet. Innovatiewerkplaats werkt nu aan zo’n burgerparticipatie project voor de Gemeente Diemen, een tussenstand.

In samenspraak met de projectleider Oost-West As is een aanpak ontworpen om diverse stakeholders al in een vroeg stadium te betrekken bij de reconstructie van de Hartveldseweg en de Muiderstraatweg. Vijfentwintig jaar geleden was dit de A1, nu de belangrijkste ontsluitingsweg voor alle Diemenaren. Als eerste bijzonderheid loopt naast deze weg ook de Weespertrekvaart, die veel mogelijkheden biedt om Diemen te verbinden met waterrecreatie. Tweede bijzonderheid is dat er ook een tramlijn over deze weg loopt. Alles bij elkaar een complex traject met veel verschillende belangen!

diemen2

A1 langs dorpskern Diemen, in 1965

Met Innovatiewerkplaats verzamelen we in een aantal workshops wensen en ideeën van bewoners en van professionele stakeholders, zoals het trambedrijf GVB. Via een iteratief proces van co-creatie worden de resultaten uit elke workshop door ontwerpers gebruikt om schetsen te maken voor een zgn. ambitiedocument. De schetsen en moodboards worden steeds weer voorgelegd aan de deelnemers van de workshops om daar op door te bouwen.

IMG_1303

Workshop Innovatiewerkplaats Diemen, mei 2013

De volgende workshops, in juni, staan in de steigers. In augustus worden de resultaten bekend, en kan het college een besluit nemen. Die resultaten komen ook hier beschikbaar, volg deze site!