BENT U INNOVEER-KRACHTIG ?

Bedrijven en organisaties zijn krachtiger in hun innovatie door een klimaat te ontwikkelen dat vruchtbaar is voor innovatie. Ze ontwikkelen een werkomgeving die ruimte maakt voor innovatie en verandering. Een werksfeer waarin elke medewerker de eigen creativiteit kan inbrengen om tot vernieuwing te komen.

Iedere medewerker beschikt over een creatief potentieel. Elk normaal functionerend mens is in staat om mogelijkheden tot vernieuwing of verandering te zien en te initiëren, hoe groot of hoe klein die ook mogen zijn.
Als wij dit organisatiebreed bekijken, dan vertegenwoordigt de som van het creatief potentieel van alle medewerkers het creatief vermogen van een organisatie.

Jammer genoeg merken wij dat veel organisaties dit creatief vermogen onder benutten.
Het overgrote deel van de medewerkers worden niet betrokken bij vernieuwing of verandering. Zij worden verondersteld uit te voeren wat hen is opgedragen en vooral niet af te wijken van regels en procedures. De ‘ruimte’ voor creativiteit is beperkt tot hen die daarvoor speciaal zijn aangesteld. De organisatie benut zo haar creatief potentieel slechts voor een heel klein deel.

Dit staat in schril contrast met de behoefte die organisaties en bedrijven hebben aan creativiteit. Zéker in onze westerse wereld, waar het bijna één van onze laatste grondstoffen is om te overleven of te evolueren.
De ontelbare personeelsadvertenties waarin creativiteit, flexibiliteit en ondernemingszin één van de essentiële gezochte competenties zijn, illustreren dit. Bedrijven willen mensen werven met creatieve competenties. Zo verhogen ze het creërend potentieel. Eenmaal aan boord, komen diezelfde mensen echter te vaak terecht in een organisatie die het niet toelaat om die zo verlangde creativiteit te laten bloeien. Het opgebouwde potentieel wordt te weinig benut.

Sterker nog: veel bedrijven stellen creativiteit als één van de kernwaarden van de organisatie.
En medewerkers krijgen dan een training om het te ontwikkelen.
Tijdens creativiteitstrainingen merken wij dat cursisten het verlangen in zich hebben om iets te creëren, iets nieuws tot stand te brengen, maar dat de omgeving waarin zij werken hen niet toelaat om dat te doen.

Resultaat voor het bedrijf is dat de investering in het creatief vermogen al snel is verdampt.

We kunnen dit veranderen. Bedrijven horen niet alleen mensen aan te nemen met creatieve competenties. Ze horen niet alleen medewerkers te trainen in die ontwikkeling. Tegelijk moeten ze een innovatie klimaat in de genen van de organisatie verankeren: een werksfeer waarin medewerkers hun creatief potentieel écht kunnen inzetten voor de organisatie of het bedrijf.

Er bestaan tal van instrumenten en methoden om het creatief potentieel van medewerkers te mobiliseren. Denk maar aan de klassieke ideeënbus of brainstormsessies waar innovatieve ideeën worden verzameld. Heel wat bedrijven maken er al lang gebruik van. Maar niet met het verwachte effect. Ook hier ligt de oorzaak in hetzelfde probleem. De instrumenten vormen een uitzondering op de regel.  De meeste ideeën die eruit voortkomen sterven een eenzame dood. Na de brainstorm, na de ideeënbus, keert iedereen terug naar de routine om de normale gang van zaken draaiende te houden. De bus blijkt een bodemloze put en de innovatieve ideeën uit de sessies belanden in de la en verdwijnen daar onder het stof.

Die sessie en die bus zijn niet nutteloos, maar er is veel meer nodig. Een innovatie klimaat is niet instrumenteel maar institutioneel. Het is in alle hoeken van een organisatie merkbaar. Het is een manier van communiceren en samenwerken die voortdurend ruimte biedt aan vernieuwende ideeën en initiatieven. En dit hoeft niet te conflicteren met regels en procedures. Het maakt er juist deel van uit!

‘Geïnstitutionaliseerde creativiteit’ klinkt paradoxaal, maar is het niet. Een innovatie klimaat komt niet vanzelf, je moet er écht wat voor doen. Je start het op en integreert het in de werkwijze van de organisatie: institutioneel.
Medewerkers worden aangesproken op een attitude en een manier van omgaan met elkaar en elkanders ideeën om het creërend vermogen van de organisatie zo optimaal mogelijk te benutten. Met andere woorden: om uit het creatief vermogen een maximaal nut te halen.

Wij willen u graag bijstaan in het ontwikkelen van een vruchtbaar innovatie klimaat.