Generatie Y detecteert energievreters.

Als generaties het over één ding eens zijn is het dit: een trage bureaucratie met een dichtgeregelde hiërarchische besluitvorming neemt werkenergie weg. Als je mensen dwingt om in oude sociale patronen te stappen kost dit energie. Steun je hen om zelf sociale patronen te creëren, dan geeft dit energie. Verschillende opvolgende generaties (Protestgeneratie, X-generatie, Pragmatische generatie en Y generatie) geven vorm aan de manier waarop we samenwerken, leiding geven, communiceren en organiseren. Zo ontstaan in organisaties voorkeuren in communicatie (email, sms,twitter,..), overleggen (vergaderen,chatten, skypen,..), organiseren (top-down,bottum up,..) of leren (doceren, blended, coachend, digitaal,..).

Omdat Y-generatiegenoten ( geboren tussen 1985 en 2000) en pragmatici (geboren tussen 1970 en 1985) vele van de oude sociale vormen niet zelf hebben gecreëerd, voelen ze sneller welke sociale patronen werkenergie wegnemen. Als je hen met elkaar in contact brengt, kunnen ze vaak helder in kaart brengen welke sociale patronen energie opslorpen en welke energie opwekken. Ze dragen frisse ideeën aan om vergaderingen en besluitvorming te versnellen en te concretiseren. Ze benutten sociale netwerken vlot in de werksfeer en hebben een spirit voor zinvol resultaat. Ze brengen nieuwe werkmethoden aan en reageren spontaan en creatief. Als je jonge en oudere werknemers rond dit thema in een open sfeer bij elkaar brengt, kunnen wrevel en conflicten tijdig ondervangen worden. Samen kunnen ze ideeën uitwerken voor vitale sociale werkvormen waar iedereen energie van krijgt.

TabulaCrea organiseert de workshop ‘ABC van XYZ‘ met als doel generaties beter te laten samenwerken en een vitaal multigeneratieklimaat te bouwen. Ze zet hierbij al haar expertise in op het vlak van creativiteit en innovatie. Meer weten? Klik bij aanbod op ‘ABC van XYZ’ en lees alles over het opzet en de aanpak van deze worshop.

Zowel in België als in Nederland bestaat er al heel wat expertise op het vlak van intergenerationeel samenwerken. De HoGENT organiseerde begin 2013 een studiedag over dit thema en heeft een programma WISE (Werken aan Intergenerationeel Samenwerking en Expertise)(www.generatielink.be) . In Nederland schreef Aart Bontekoning recent ‘Generaties! Werk in uitvoering.’ Hij baseert zijn werk op onderzoek in Nederland bij Hogescholen, Banken, Ministeries en diverse commerciële organisaties (www.aartbontekoning.com).

Manu De Bruyn