Trends ontdekken

Vorige week sprak ik met dr. Patrick van der Duin, fameus toekomstonderzoeker aan de TUDelft (www.patrickvanderduin.nl) . Hij beaamde mijn stelling dat je prima zelf trends kunt ontdekken, dat je niet altijd een trendwatcher hoeft te raadplegen. Hij koppelde daar wel drie voorwaarden aan: 1 doe zelf je boodschappen, 2 bezoek verjaardagsfeestjes en 3 reis regelmatig met het openbaar vervoer. Wanneer je je aan deze voorwaarden houdt, dan kom je de trends vanzelf tegen.

Het helpt natuurlijk wel wanneer je geoefend hebt met één van de basiscompetenties van het Creatief Denken, namelijk het scherp waarnemen. Koen de Vos (www.brainssstorm.com) beschrijft het als volgt: “Als zintuigen de wegen zijn die naar de stad leiden, dan is de waarneming de wachttoren van de stad. Die beslist uit alles wat de stad wil binnendringen wat relevant en waardevol is”. Wil je trends kunnen ontdekken, dan moet je je filter, je wachttoren, kunnen uitschakelen. Dan zie je verbanden die je eerder wellicht niet zag, en kan je de trend inzetten voor de ontwikkeling van je business of je organisatie.

Een handige kapstok om te onderzoeken of je alle relevante trends overziet, is de STEEP-analyse. Hierin zijn de macro-omgevingsinvloeden ondergebracht in vijf factoren:

–       Sociaal demografie

–       Technologie

–       Economie

–       Ecologie

–       Politiek.

Je kunt diverse trends onderbrengen onder deze factoren, zo valt de trend ‘vergrijzing’ onder sociaal demografische ontwikkelingen.

Pak morgen de krant, neem scherp waar, en maak een lijst van trends die je in de artikelen en advertenties tegenkomt. Rubriceer ze naar de STEEP-factoren, en daag jezelf uit om per factor minstens 2 trends te benoemen. Succes!