Retail2020: businesskansen rondom Het Nieuwe Winkelen

Innovatiewerkplaats in de praktijk
Vergrijzing, individualisering, social media, aankoop via internet. Zo maar een paar trends die van belang zijn voor winkeliers. In opdracht van de Kamers van Koophandel, brancheorganisatie CBW-Mitex, Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Syntens faciliteerden wij het afgelopen jaar 30 workshops voor winkeliers en winkeliersverenigingen. Voor 2013 staat een zelfde reeks gepland. Gedurende 2 avonden dagen we winkeliers uit om slim en handig in te spelen op de trends van Het Nieuwe Winkelen. Ideeën worden uitgewerkt tot concepten, inclusief actieplan. Onderlinge versterking en een eigen plan voor de toekomst voor elke winkelier of winkeliersvereniging zijn het resultaat.

Vanuit Tabula Crea zijn in dit project naast Marenthe de Bruijne en Rene Hartman ook Jeroen van der Weide en Marcel Stolk aangehaakt. Met elkaar zorgen wij ervoor dat de deelnemers geïnspireerd en met een concreet actieplan de workshop afronden. Hier zie je het promotiefilmpje gemaakt door de KvK.

Voor aanvullende informatie:

Innovatiewerkplaats