Lenig Denken in FLOW

FLOW magazine wijdt deze maand een artikel aan de kracht van lenig denken. Een passage: ” de auteurs van het boek Lenig Denken, technieken voor creatieve denkkracht zijn ervan overtuigd dat je creativiteit nodig hebt in de wereld van vandaag; we leven in een tijd waarin ontstellend...