Leren innoveren

‘Creatief denken is als een virus. Als je er eenmaal mee behept bent, raak je het niet meer kwijt’, schrijven Jeroen van der Weide en Rob Bartels in hun bijdrage. ‘Een andere kijk op de wereld, maakt die wereld ook een stukje mooier’, vinden zij. Andere manieren van kijken hebben we hard nodig, om de vraagstukken waarvoor de wereld ons stelt het hoofd te kunnen bieden.

CoverInnoveren en creatief denken betekent vooral slimmer leren. In bedrijven en organisaties betekent innoveren het slimmer aanpakken van de leerprocessen van de organisatie. Wie over leren spreekt, denkt al snel aan de school. In hun bijdrage leggen Jeroen van der Weide en Rob Bartels de verbinding tussen creatief denken in bedrijven en het leren daarvan op school.

Zijn kinderen niet al van nature creatieve denkers? En wat kunnen we op school doen om die houding en vaardigheden, het creatieve in het kind verder te ontwikkelen? Wat hebben leerkrachten nodig om kinderen hierbij te begeleiden? Ze doen verslag van een onderzoeksproject waarin pabo-studenten werken aan een creatief klimaat in de basisschool. Daarnaast bespreken ze hoe bedrijven en organisaties kunnen zorgen voor een innovatief klimaat.

Kijk voor meer informatie over het boek “Creatieve Stromingen” op haar eigen Facebook-pagina.