Urinerecyclage? Ben je ertoe bereid?

Urinerecyclage, zijn we er al aan toe? Zijn we bereid ons gedrag aan te passen om onze urine opnieuw te gebruiken?

Even plassen kan deugd doen, maar meestal verdwijnt met het doortrekken van de plas onze aandacht voor wat we samen met de urine het rioolwater insturen. We plassen met z’n allen namelijk een stijgende hoeveelheid medicijnen uit en deze restanten zorgen voor verontreiniging van onze waterlopen. De toestand is nog niet dramatisch. Uit het jaarrapport van 2012 van RIWA-MAAS blijkt dat de kwaliteit van het Maaswater goed is, maar de verbetering stagneert. Vooral de toename van verontreiniging door medicijnen en de onbekende effecten op lange termijn op het ecosysteem baart zorgen. Minder medicijnen slikken is dé oplossing, maar met een ouder wordende bevolking verwacht men eerder een vergroten van het probleem in de toekomst. Oplossingen liggen op het terrein van gespecialiseerde waterzuivering of het collectief of individueel recycleren van urine. Bij GMB in Opheusden (Nederland) wint men fosfaat en stikstof terug uit urine, die ze collecteren op grote evenementen (bv. Pinkpop).

110806-ToiletPhoto-hmed-1040a.grid-6x2

De medische sector is geholpen met het terugwinnen van bepaalde stoffen, oa. voor vruchtbaarheidsbehandeling. Er zijn vele voordelen, dus waarom niet verder denken en de mogelijkheid om urine te recycleren doortrekken in de privésfeer? Het toilet met dubbel opvangreservoir bestaat: vooraan een plaats voor urineopvang, achteraan de klassieke doorspoelfunctie voor de vaste materie. Het vraagt gewoon een lichte aanpassing van ons gedrag, naast een gemeentelijke dienstverlening tot ophaling of collectiepunt.

De vraag is: Ben je hiertoe bereid? Welk argument haalt iemand over de streep? Overtuigen en argumenten aanhalen is één ding, maar het ‘doen’ is vaak een stap te ver.

Volgens emeritus hoogleraar psychologie Icek Ajzen (Theory of planned behavior, 1991) spelen drie factoren een rol om tot gedragsverandering te komen:

1. Hoe sta jij tegenover het nieuwe gewenste gedrag: gunstig of ongunstig? Heb je sympathie voor de vernieuwing?

2. Hoe hoog is de sociale druk om mee te doen?

3. Kan jij dit nieuwe gedrag voor mekaar krijgen? Lukt dit jou en wat win je er persoonlijk mee?  Aanzien, sympathie,vertrouwen,geld,…?

Hoe hoger de score op alle drie de factoren, hoe meer kans dat de gedragswijziging omarmd wordt. Lees het artikel van Ajzen hier.

Om draagvlak te krijgen voor het urinerecyclagetoilet  is nog veel werk aan de winkel. Vink de drie bovenvermelde factoren i.v.m. het gewenste nieuwe gedrag om urine te recycleren voor jezelf eens af en bekijk de score. Zou jij deze vernieuwing omarmen en je gedrag aanpassen?

De weg naar gedragsaanpassing is taai en vraagt een overtuigd stuurman. Deze kan ‘preken’ en proberen in te spelen op de intrinsieke motivatie en de sociale wenselijkheid van de gedragsaanpassing. Hij kan ook een ‘wortel’ voorhouden om wenselijk gedrag te belonen en de ‘zweep’ hanteren om ongewenst gedrag te corrigeren. Preek, wortel en zweep als instrumenten om nieuw gedrag te bevorderen. Wat werkt bij jou?

 

De Uritonnoir, vertaald naar Urinebaal, is een ontwerp van Faltazi