CFP werd “Ondernemers voor Ondernemers”

Naamgeving: een creatief én participatief proces

CFP (Corporate Funding Programme) realiseerde zich na een uitgebreid onderzoek bij stakeholders dat het niet de referenties opriep waar de organisatie voor wilde staan.

CFP werd geassocieerd met beleggingsfondsen of verzekeringen terwijl het een non-profit organisatie is die via een netwerk van vrijwilligers-consulenten en diverse acties fondsen werft voor de ondersteuning van ondernemers in het Zuiden.

In een eerste fase werd in een positioneringsworkshop scherp gesteld waar CFP voor staat: een netwerk dat bedrijven en ngo’s samenbrengt om projecten van duurzame ontwikkeling in het Zuiden te steunen en lokaal ondernemerschap te stimuleren.  De organisatie verenigt zowel multinationals als kleine ondernemingen die méér willen dan winst maken.  De waarden die het in de vaandel wil dragen zijn openheid, enthousiasme, competentie en betrouwbaarheid.

Met deze basis werd in een creatief proces met verschillende stakeholders enthousiast aan de slag gegaan rond naamgeving en baselineontwikkeling.

Screen Shot 2013-08-14 at 21.22.28

De helderheid van de nieuwe naam wordt in de communicatie aangevuld door een krachtige positieve uitstraling.

Screen Shot 2013-08-14 at 20.46.25

“De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen.” Nelson Mandela

www.ondernemersvoorondernemers.be

Het resultaat van dit creatief én participatief proces was en is draagvlak, een nieuw elan, nieuwe energie en een uitnodiging aan ondernemers met een hart voor het Zuiden.