De 4 P’s voor een innovatief klimaat

Planten hebben licht en water nodig om te groeien. Creativiteit groeit en bloeit dankzij vier P’s: Person, process, product en press. Mel Rhodes heeft dit al bijna een halve eeuw geleden uit onderzoek geconcludeerd. Je hebt mensen nodig die, eventueel door extra training, in staat zijn op een nieuwe manier naar situaties te kijken. Je hebt een proces nodig dat structuur biedt aan de grillige kanten van creativiteit. De  uitkomsten van een creatief proces zijn zelf ook weer van invloed op het geheel. Bewijskracht is altijd prettig. En tot slot heeft de sociale druk uit de omgeving belangrijke invloed.

Deze vier elementen heb ik als uitgangspunt genomen voor het tweede deel van mijn drieluik over creativiteit en innovatie. Creativiteit is de eerste stap bij innoveren. En onze maatschappij heeft op tal van terreinen een schreeuwende behoefte aan innovaties. Het recente verleden heeft aangetoond dat we niet langer op de bestaande theorieën en modellen kunnen vertrouwen. Nieuwe producten en andere aanpakken zijn wenselijk. Uitgangspunt is dat creativiteit deels aangeboren is, maar zeker door training, ervaringen en omstandigheden is te versterken. Door dat ik dit 3-luik schrijf op het HR-platform BG-magazine hoop ik dat HR-managers hier meer oog voor gaan krijgen.

Artikel_JeroenvanderWeide_deel2_mei2013

Het eerste deel is ook nog steeds beschikbaar. Binnenkort volgt het laatste deel.