Muntpunt, Co-creatie in actie

MUNTPUNT, dé plek in Brussel voor boeken, ontmoetingen en info over Nederlandstalige evenementen en diensten opent in 2013 zijn deuren op het Brusselse Muntplein.

Muntpunt wil een innovatieve organisatie zijn en grensverleggende ideeën en projecten realiseren.

Daartoe werkten een 30-tal enthousiaste medewerkers in het afgelopen jaar aan de opzet van 3 Denkdagen waar alle Muntpunters toe werden uitgenodigd.

De Denkdagen werden gefocused rond een aantal belangrijke thema’s voor Muntpunt:

– Denkdag 2020

– Denkdag Het nieuwe werken

– Denkdag Communicatie nieuwe stijl

 

Deze Denkdagen werden volledig door en voor het Muntpunt team georganiseerd, gefaciliteerd, geïmplementeerd.

Innovatieve organisaties wensen de eigen mensen te empoweren en hun eigen innovatie-sessies zelf te ontwerpen, organiseren en faciliteren.

Co-creatie bestaat er dan in dit proces als creatief facilitator te begeleiden in plaats van het zelf te implementeren.

Onze rol bestond erin de verantwoordelijken voor de 3 denkdagen en het team van “trekkers” te coachen, begeleiden en trainen in :

– het ontwerpen van een creatieve denkdag, rekening houdend met beleving, dynamiek en verwachte output

– het schrijven van een draaiboek voor een creatieve denkdag

– het samen bedenken van creatieve en participatieve werkvormen voor een groep van 60- 90 deelnemers

– hun rol als facilitator

– het concreet faciliteren van de ontworpen workshops, brainstormen, energizers, … die gebruikt werden in de verschillende denkdagen

– documenteren van de resultaten en alle ideeën die uit dit proces gekomen zijn

 

Het resultaat was veel energie en goesting, empowerment, een massa aan creatieve ideeën.