Wat eten we straks?

De vakgroep Gewasbeschermingsonderzoek van de Universiteit Wageningen houdt zich bezig met het creëren van optimale omstandigheden voor akkerbouw, vollegrondsgroenten en de groene ruimte. De doorlooptijd van onderzoek is lang. Het is dus niet vreemd dat zij hun horizon tien jaar vooruit plaatsen. Wat eten mensen in 2020 en hoe gaan ze om met de (openbare) groene ruimte? Ideale vragen om met Vooropdenken aan te pakken.

In een 2-daagse sessie zijn wij met het voltallige onderzoeksteam aan de slag gegaan. Trends en ontwikkelingen werden geanalyseerd op impact, relevantie en de mate waarin zij invloed hierop kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd werd een veilige omgeving gecreëerd om nadrukkelijk buiten de bekende denkpistes te gaan. Dit resulteerde in een viertal levendige en intrigerende scenario’s. Op de tweede dag zijn deze scenario’s vertaald naar mogelijke onderzoeksterreinen en -vragen. Ook hier is veel aandacht besteed aan grensoverschrijdend denkvermogen. We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar we kunnen ons er wel op voorbereiden.

Inmiddels zijn de onderzoeksvoorstellen geschreven en worden fondsen geworven. En wellicht vinden wij over tien jaar ‘eetbaar hout’ en ‘onderwater akkerbouw’ heel normaal. Dat dit niet zo’n vreemde toekomstmuziek is bewijst ook het Nordic Food Lab. Zij zijn eveneens met eetbaar hout bezig.

Voor aanvullende informatie:

Vooropdenken