Sociale innovatie bij het Oranje Fonds

Jaarlijks geeft het Oranje Fonds in januari een impuls aan organisaties die kansrijke ideeën hebben om de sociale cohesie in Nederland te bevorderen. Zij krijgen tijdens een tweedaagse clinic de gelegenheid hun ideeën uit te werken, sterker te maken om uiteindelijk een goed gefundeerde, stevige projectaanvraag bij het fonds te kunnen doen. In 2012 stond de clinic in het teken van het thema ‘Kunst Beweegt’. In 2013 staat het thema: ‘Groen Groeit’ in de spotlights. Vijftien organisaties nemen met een afvaardiging van twee personen deel aan de clinic.

Marenthe: ‘’centraal in de clinic staat het verbreden, verankeren en met kennis verrijken van de deelnemende initiatieven. Op de agenda staan onderwerpen als:
• projectontwikkeling;
• strategisch denken en handelen;
• draagvlak ontwikkelen;
• samenwerken en netwerken;
• innovatief ondernemerschap

Daarbij is er veel aandacht voor kruisbestuiving en cocreatie. Een groot pluspunt van deze aanpak, vonden ook de deelnemers!’

René: ‘Speciaal voor deze Innovatiewerkplaats hebben we een nieuwe variant van het Business Model Canvas ontwikkeld: het Project Innovatie Canvas. Deze is gericht op het ontwikkelen van projecten voor sociale en maatschappelijke innovatie. Heel bruikbaar: het canvas nodigt uit om groot te denken en toch concreet af te sluiten”.

Marenthe en Rene faciliteerden in 2012 de tweedaagse. Ook voor 2013 zijn zij door het Oranje Fonds benaderd. Benieuwd naar een impressie?

Voor aanvullende informatie:

Innovatiewerkplaats

logo OF